Koppeling Microsoft Excel

Met behulp van deze module kunnen produktietotalen rechtstreeks worden weggeschreven in Microsoft ® excel ©.

Sommige klanten beschikken reeds over handgemaakte excelbladen met produktietotalen welke als baklijsten worden gebruikt in de atelier.  De klant kan ervoor kiezen deze excelbladen te behouden waarbij Probak enkel de juiste cellen met de produktietotalen invult.