Aankoop- en receptenbeheer

Het basispakket Aankoop- en receptenbeheer bevat de volgende mogelijkheden (*):

  • Beheer bestellingen leveranciers

Mogelijkheid tot opmaken bestelopdrachten leveranciers.  De bestelopdrachten kunnen op verschillende criteria worden opgemaakt (vorige bestelopdracht, kwaliteit, aankoopprijs, ...).  Belangrijk hierbij is dat de mensen in de produktie bij nakende tekorten bestelvoorstellen kunnen geven naar de aankoopverantwoordelijke.

  • Beheer leveringen

Bij levering worden de leveringsbonnen rechtstreeks door de magazijnier ingegeven.  De leveringen worden afgepunt met de bestelopdrachten zodat de backorders steeds gekend zijn (wat moet er nog worden geleverd ?). 

  • Beheer aankoopfacturen

De aankoopfacturen worden afgepunt met de leveringen en worden na goedkeuring geëxporteerd naar de boekhouding.

  • Produktie en etikettering diepvriesproducten

Rechtstreeks aanmaken van produktieopdrachten door bakkers en patissiers.  Per produktieopdracht worden etiketten afgedrukt met de invries- en houdbaarheidsdatum.

  • Voorraadbeheer

Duidelijk overzicht van de voorraadevolutie per aankoopproduct.

  •  Receptenbeheer

Ingave en onderhoud van de recepturen.  Recepten kunnen zijn samengesteld met één of meerdere aankoopproducten, halffabrikaten, voorbereide producten en/of afgewerkte producten.

  • Deegberekening

Mogelijkheid tot afdrukken deeglijsten op basis van de te produceren hoeveeheden afgewerkte producten.

 

  • Productspecificaties

Mogelijkheid tot afdrukken productspecificaties op basis van de samengestelde ingrediënten en allergenen.

(*) Deze module is momenteel in ontwikkeling en is nog niet beschikbaar.