Archiveren

De fiscale wetgeving voorziet dat de gegevens mbt de analyses, de programma's en de uitbating van geïnformatiseerde systemen gedurende zeven jaar dienen bewaard te worden, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin het systeem voor het laatst werd gebruikt ( artikel 325, 3de lid WIB 92 en artikel 60 WBTW ).

Met behulp van de module archiveren worden de ( gefactureerde ) leveringsbonnen en facturen in het open bestandsformaat xml ( eXtensible Markup Language ) bewaard.