Bestellingen

Gedaan met de handgeschreven bestelboek en het schrijven van zakken!

Met Prokas kunnen zowel éénmalige als vaste bestellingen worden ingegeven.  Eémalige bestellingen worden bij bestelling rechtstreeks ingevoerd in Prokas terwijl de vaste bestellingen automatisch als éénmalige bestelling dagelijks worden aangemaakt.

De ingave van (éénmalige) bestellingen gebeurd op dezelfde manier zoals de ingave van toonbankverkopen.  Het volstaat de afhaaldatum en klant te selecteren om vervolgens een bestelling in te geven.  De betaling kan gebeuren bij bestelling of bij afhaling.  Een bestelticket kan automatisch bij afrekening worden afgedrukt of op vraag van de klant. 

Met de bestelmodule is het ook mogelijk om o.a. :

  • Een bestelboek af te drukken (per naam, per afhaaluur, ...)
  • Verdeeltickets of verdeeletiketten af te drukken (per naam, per afhaaluur, ...)
  • Produktielijsten af te drukken