Interne mail

De bedoeling van interne mail is het bevorderen en optimaliseren van de interne communicatie tussen het administratief en uitvoerend personeel.  Dagelijks kunnen berichten worden afgedrukt, geadresseerd aan de juiste werknemer of groep van werknemers.  De berichten zijn koppelbaar aan een afdrukperiode ( = vaste berichten ) of een bestelbon ( = bericht dat betrekking heeft op een bestelling ).