Koppeling Protrac

  • Eenmalig exporteren van de verkoop- en aankoopartikels, recepten
  • Automatisch exporteren te produceren hoeveelheden afgewerkte producten