Koppeling webshop

Met de koppelingsmodule webshop worden volgende mogelijkheden geopend:

  • Koppelen verkoopartikels met webshopgroep
  • Automatische import bestellingen webshop met de Probak Import Service (BIS)
  • Automatische export verkoopartikels en bestellingen webshop met de Probak Export Service (BES)

 

Gina, on-line bestelbeheer voor bedrijven (Business-2-Business)

De Gina webshop in combinatie met Probak vormt de ideale oplossing voor de ingave en verwerking van on-line bestellingen.  Telefonische en fax bestellingen behoren tot het verleden, zo ook het verliezen van belangrijke geschreven briefjes, het intikken van bestellingen, het noteren van verkeerde ingaves omdat U het niet goed hebt begrepen, ... 

Via een gepersonaliseerd bestelformulier op het scherm, kunnen uw klanten de aantallen van de komende dag en eventueel deze van de komende 14 dagen ingeven.  Uw klanten krijgen een duidelijk overzicht van wat er reeds besteld werd in de afgelopen maand en kunnen weerkerende bestellingen uit het verleden worden overgenomen en eventueel aangepast.  's Avond worden de bestellingen automatisch afgesloten en doorgegeven aan Probak voor verdere verwerking.

Gina is een product van Weblications bvba (http://www.weblications.be).