Kostprijsberekening

Met behulp van deze module kan de productkostprijs worden berekend op basis van de receptuur en de actuele aankoopprijzen.  Naast de veranderlijke kosten (grondstoffen en rechtstreekse produktiekosten) wordt er ook rekening gehouden met de vaste kosten (productiekosten, verkoopkosten en beheerskosten) (*).

(*) Deze module is momenteel in ontwikkeling en is nog niet beschikbaar.