Retours

Op basis van de ingaves retourbonnen kunnen controlelijsten worden opgevraagd en afgedrukt met de berekende retourpercentages per klant en verkoopproduct.  De lijsten kunnen voor een ingegeven leveringsperiode worden opgevraagd en afgedrukt en zijn een uitstekend hulpmiddel ter controle van de retours per klant en verkoopproduct.  Mogelijkheid werd voorzien om een controlelijst af te drukken met de verkoopproducten en hoogste retourpercentages.

Deze module is vooral nuttig indien volgende vragen moeten worden beantwoord:

  • Wat zijn de retourpercentages per klant en verkoopproduct ?
  • Wie zijn mijn klanten met het hoogste retourpercentage ?
  • Wat zijn de verkoopproducten met de hoogste retourpercentages ?