Koppeling verdeelsysteem

Mogelijkheid tot koppelen met de verdeelsystemen van Distrib en Toolbox.

Een verdeelsysteem maakt het sorteren en verdelen van bestellingen een stuk eenvoudiger en is bovendien minder foutgevoelig.