Overschotten

Opvolgen verkoopbare overschotten en retours verkooppunten

De bedoeling van deze module is dat de nog verkoopbare overschotten en retours per verkooppunt worden doorgestuurd naar Probak (backoffice), waarna deze rechtstreeks worden afgetrokken van de betreffende bestelbon.

In Probak bestaat de mogelijkheid om het percentage retours per verkooppunt te berekenen en de nog verkoopbare overschotten en retours te vergelijken met de door Probak gemaakte theoretische berekeningen waarbij o.a. rekening wordt gehouden met het aantal dagen houdbaarheid.