Tracering

Met behulp van deze module kunnen aankoopproducten achteraf, op een willekeurig tijdstip en in gelijk welk stadium van de productie, verwerking en/of distributie worden teruggevonden in de afgewerkte producten op basis van een vastgelegd lotnummer (*).

(*) Deze module is momenteel in ontwikkeling en is nog niet beschikbaar.